Ongenuanceerd: Online proctoring

Published by De Heraut on

Het einde van de webcamstickers

Door de redactie

Vele mooie stickertjes zullen de afgelopen maanden van computers zijn verdwenen. Terwijl je eerst bijna nooit gebruik maakte van zoom of skype zit je nu hele dagen achter je webcam. Dan wel voor studie, dan wel voor vergaderingen of afspraken. Niemand kon eraan ontkomen. Dit brengt natuurlijk ook zijn privacy problemen met zich mee, want dat stickertje had je er natuurlijk niet voor niets zitten. Een van de grote pijnpunten is het online surveilleren tijdens tentamens, want wie zit er nou op te wachten dat ze voor meerdere uren in hun privé situatie bekeken worden.

 

Het idee achter online surveilleren is heel logisch. Sommige tentamens kunnen eenmaal niet omgezet worden naar papers of open boek tentamens en je wil spieken voorkomen. Nu heeft het programma toch ook zijn nadelen. Een klein praktisch probleem is dat je niet tijdens je tentamen naar de wc kan. Nu denk je misschien, dat kan je toch wel een paar uurtjes ophouden. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat ik ieder tentamen standaard naar de wc moet, al is het maar omdat ik iedere keer als ik nadenk over een antwoord een slok water neem. Nu kan er hierover gediscussieerd worden of dit belangrijker is dan het goed maken van een tentamen. 

 

Dan is er nog wel een ander punt van aandacht, die ook misschien wat meer voor de hand ligt. De beelden die worden gemaakt tijdens het tentamen worden op een server opgeslagen en gecontroleerd door een persoon of computer. Na een aantal weken worden deze beelden weer verwijderd. Laten we eerst het punt van persoon of computer bespreken. Beide hebben zijn voors en tegens. Computers kunnen naar buiten staren als spieken zien. Dit is natuurlijk niet ideaal, zeker niet als iemand zijn bureau recht voor het raam heeft staan. Nu zijn personen natuurlijk ook niet ideaal, want wie garandeert dat zij niet gezellig aan de eettafel bespreken wat voor geks een van de studenten heeft gedaan waar ze naar hebben zitten kijken. Met of zonder naam is dit toch iets wat je liever wil voorkomen. Dan moeten we ook nog even kijken naar het opslaan van de opnames. Natuurlijk doet iedereen zijn best om dit zo goed mogelijk te beveiligen, maar als er iets duidelijk is geworden de afgelopen jaren is dat álles gehackt kan worden. 

 

Nu hebben de afgelopen maanden genoeg studenten duidelijk gemaakt dat ze het niet eens zijn met online surveilleren, maar veel universiteiten blijven er gebruik van maken. Natuurlijk snap ik de beweegredenen. Momenteel zijn tentamens voor grote groepen bijna onmogelijk op campus te faciliteren, maar ook deze tentamens moeten door kunnen gaan. Alles wordt eraan gedaan om studievertraging te voorkomen en dit is natuurlijk ook in het belang van de student. Toch vraag ik me sterk af of studenten hierin niet het laatste woord zouden moeten hebben. Het is uiteindelijk hun privacy waar we het over hebben.