Partij voor de Toekomst

Published by De Heraut on

De partij voor de Toekomst is verleden tijd

Door: Merlijn de Bruin

Terwijl de coronacrisis maar doorraast, zijn er in ons land ook dingen die normaal meer aandacht zouden krijgen, maar nu ondergesneeuwd worden. Bijvoorbeeld het uit elkaar vallen van de nieuwste partij in de Tweede Kamer: de Partij voor de Toekomst. Overigens niet te verwarren met de Partij VAN de Toekomst, een mislukte partij van Johan Vlemmix. Om te begrijpen wat er de afgelopen tijd is gebeurd met deze partij, is het een goed idee om in de geschiedenis van de partij te duiken. Daarnaast wordt het natuurlijk ook interessant om te zien welke partij meester-splinteraar Henk Krol in de toekomst weer gaat oprichten. 


Het begon allemaal toen twee mannen vonden dat de naam Henk sterk ondervertegenwoordigd was in de politiek: Krol en Otten. Krol was in mei al uit 50PLUS gestapt. Krol verliet zijn partij FvD in de zomervakantie. Ook Femke Merel van Kooten-Arissen, het kamerlid met de naam die niemand kan onthouden, was na haar ruzie met de PvdD op zoek naar een nieuwe partij. Als laatste kwam Jeroen de Vries met Henk Otten uit de kamer mee en een nieuwe partij was geboren. Het zal niet makkelijk zijn geweest om met zulke uiteenlopende meningen één verkiezingsprogramma te maken. Dit verkiezingsprogramma is er ook nooit gekomen, van de standpunten die wel bekend zijn gemaakt, worden we ook niet heel veel wijzer. 


PvdT heeft namelijk iets geniaals bedacht: Nederland moet Effectiever, Eerlijker en Efficiënter worden. Ook moeten alle mensen goed zijn voor elkaar en voor de natuur. Een visnet dat zo breed is dat pulsvissers in de Noordzee er bang van worden. De fusie lijkt ook meer uit noodzaak te zijn gebeurd dan werkelijke politieke overeenstemming. Otten heeft als reden voor de fusie gegeven dat Nederland niet zit te wachten op heel veel splinterpartijen, wat erop duidt dat het voornaamste doel toch overleven was. Alsof iemand z’n vrouw ten huwelijk vraagt omdat het belastingtechnisch toch iets voordeliger is, niet heel romantisch. 


Nu naar wat er afgelopen maand is gebeurd: Krol is weer uit de partij voor de Toekomst gestapt. Dit kwam na het nieuws dat Otten de penningmeester, Pieter Boogaardt, uit het bestuur had gezet. Krol eiste dat dit ontslag werd ingetrokken, maar dit gebeurde niet. Toen senatoren van de Groep Otten ook nog medewerkers van Krol bedreigden, was voor Krol de maat vol. In een brief citeert Krol ook andere medewerkers en ambtsbekleders die allen een hekel aan Otten hebben gekregen. Eerder stapte van Kooten-Arissen ook al uit de fractie, omdat ze zich niet genoeg gehoord voelde door Krol. Van het doel van Otten is dus inmiddels weinig waar geworden: de PvdT is inmiddels weer uit elkaar gevallen in twee Tweede Kamerfracties en één Eerste Kamerfractie. 


Van Krol is inmiddels duidelijk wat hij hierna gaat doen. Hoe kan het ook anders, hij gaat nog een partij oprichten en hoopt bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar mee te doen. Otten gaat verder met de partij voor de Toekomst, waar nu nog alleen de oorspronkelijke leden van de Groep Otten inzitten. De versplintering in de Nederlandse politiek is dus nog lang niet voorbij, zeker niet zolang Krol in de Tweede kamer zit. 

Categories: Actualiteit