STEM, HONEY – Een nudge richting het stemhokje

Published by De Heraut on

Een nudge richting het stemhokje 😉

Door: Aniek Suurmond en Fenne Saalmink

Pas op: dit artikel is politiek gekleurd en subjectief en representeert daarmede niet de gehele Heraut redactie

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart zijn ook wij ons gaan verdiepen welk hokje wij met ons potlood van een rode kleur gaan voorzien.  Nu is het voor ons duidelijk in welke richting wij zitten te denken, maar vanwege de Nederlandse, versplinterde, politiek bestaat er een groot scala aan partijen waar onze felbegeerde stem naartoe zou kunnen gaan. Vandaar dat wij wel wat hulp konden gebruiken bij het navigeren van de politieke jungle met in de hand een kieskompas. Maar niet alleen het kieskompas geeft inzicht in jouw politieke voorkeur en de daarbij corresponderende politieke partij, ook de podcast DAMN, HONEY van Nydia van Voorthuizen en Marie Lotte Hagen heeft ons aardig op weg geholpen.

DAMN, HONEY is een feministische podcast over shit waar je als vrxuw van deze tijd mee moet dealen en voor de aankomende verkiezingen hebben zij een speciale rubriek in het leven geroepen genaamd STEM, HONEY. Elke aflevering wordt een lijsttrekker aan de tand gevoeld over belangrijke feministische onderwerpen. Deze lijsttrekkers zijn Lilianne Ploumen van de PvdA, Esther Ouwehand van de PvdD, Sigrid Kaag van D66, Laurens Dassen van Volt, Sylvana Simons van BIJ1 en Jesse Klaver van GroenLinks. Andere partijen, zoals de SP, CDA en VDD, zijn wel benaderd, maar hebben of niet gereageerd of hadden het druk. 

Natuurlijk raden wij je sterk aan om zelf naar de podcast te luisteren en zo een mening te kunnen vormen, maar hieronder geven wij een kort overzicht van de voor ons memorabele uitspraken van de zes lijsttrekkers.

Ploumen was de eerste lijsttrekker die te gast was bij Nydia en Marie Lotte. De eerste vraag die aan alle gasten gesteld werd was of dat zij feminist waren, waar overigens iedereen volmondig ja op antwoordde. Ploumen antwoordde dus ook ja en begon daarna meteen over het voor haar belangrijkste onderwerp binnen het feminisme: de loonkloof. Uiteraard is dit het meest sprekende voorbeeld van waarom feminisme, ook in Nederland, nog nodig is, maar voor ons gevoel bleef Ploumen nogal steken op dit onderwerp. Bovendien had Ploumen het voornamelijk over de vrouw/man verdeling binnen de samenleving en het huishouden en dat is maar een deel van de stroming feminisme. Wel stelde zij dat geboorteverlof gelijk moeten worden getrokken voor alle soorten ouders en gezinnen, dus dat was inclusief :). Ploumen bleef steken in een soort liberaal feminisme, waar zodra er gelijke kansen voor iedereen zijn in de wet de verantwoordelijkheid verder bij het individu bleef liggen. Een ander punt dat niet onbenoemd mag blijven is dat Ploumen en de PvdA voor het boerkaverbod zijn en daarmee het recht op zelfbeschikking inperken. 

Ouwehand was als tweede aan de beurt en voor haar kwam feminisme neer op de gelijke behandeling van vrouwen, mannen en dieren. Ouwehand stelde dat hoe er met vrouwen wordt omgegaan gelijk staat aan hoe de mensen nog altijd met dieren omgaat en dit moet stoppen. Nederland moet voornamelijk haar handelsbeleid veranderen om zo te kunnen garanderen dat sweatshops niet meer mogelijk worden. Bovendien moeten wij internationaal proberen ons feministisch ideaal niet alleen te verkondigen maar dit ook in acties om te zetten. Voor Ouwehand zou een groot aantal problemen voor de vrouw worden opgelost als de veehouderij zou worden opgeschort. Meer respect voor natuur, en hiermee samenwerken, zou leiden dat een meer rechtvaardige samenleving. Ook Ouwehand was overigens voor het boerkaverbod.

De derde lijsttrekker die aanschoof was Sigrid Kaag. Kaag was het hele interview lang wat afstandelijk en zelfs een beetje geaggiteerd toen haar de vraag gesteld werd of zij feminist was. Wat verder ook opviel was dat toen haar gevraagd werd of zij kritisch op haar partij kon reflecteren in het kader van feminisme zij niets kon bedenken waar D66 de ‘femimist’ in ging. Nydia en Marie Lotte stelde toen dat sommige luisteraars wellicht de Moria-Deal als blunder konden bestempelen, maar volgens Kaag was dit niet het geval. Zij stelde dat zij het beste uit de deal hebben gehaald in de positie waar ze zaten en dat het verder niet feministisch genoemd kon worden (dit ligt geheel aan jouw eigen definitie van feminisme). Wel heeft D66 een inclusieve, diverse lijst en zou het altijd strijden voor gelijkheid, ook op het gebied van zelfbeschikking. Er moet namelijk een streep door het boerkaverbod volgens Kaag. 

De vierde lijsttrekker: Laurens Dassen. Volgens ons de minst memorabele gast van de serie, maar wel goed progressief en sterk pro-Europees. Pluspunt aan het partijprogramma van Volt is volgens Dassen dat zij een nieuw ministerie willen introduceren, namelijk een voor emancipatie en kansengelijkheid. Een minpunt was dat toen Dassen aan het vertellen was dat de lijst 50/50 is in vrouw/man verdeling en dat Volt zelfs een gedeeld lijsttrekkersschap heeft hij niet zo goed kon uitleggen waarom dan toch hij, een man, op #1 stond en niet zijn mede lijsttrekster. Betreffende het boerkaverbod: tegen, diende afgeschaft te worden.

Dan, nummer vijf in de rij en al eerder te gast bij DAMN, HONEY Sylvana Simons. Een feminist, haar leven al, maar kon nu pas echt daar betekenis aan geven in de vorm van theorie. De partij en zij zelf staan voor radicale gelijkheid. Simons maakte een heel aantal punten die niet werden aangehaald door de lijsttrekkers voor haar zoals het afschaffen van de pink taks en het toegankelijk maken van menstruatieproducten voor arme gezinnen. Een van de keuzevragen die werd gesteld door Nydia en Marie Lotte was of racisme bestaat in Nederland en Simons’ antwoord was overduidelijk ja, met een korte uitleg. Voor ons gevoel was Simons het best ingelezen op het onderwerp feminisme en ook haar antwoord op of het boerkaverbod afgeschaft dient te worden deed ons persoonlijk goed. Zij vertelde namelijk dat het in de eerste plaats überhaupt niet had gemogen om boerka’s te verbieden.    

De laatste lijsttrekker is Jesse Klaver. Goede antwoorden en ook erg inclusief. Wat ons het best is bijgebleven van dit interview is dat Klaver goed kon reflecteren op zichzelf. Hij vertelde namelijk dat hij altijd al het belangrijk vond om te strijden voor de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, maar dat hij zich niet altijd feminist heeft genoemd. Pas de afgelopen vijf jaar noemt hij zich openlijk feminist, omdat hij weet dat juist dit bijdraagt aan het bereiken van de doelen van het feminisme. Daarnaast maakte hij zich ook sterk voor het beide parttime werken in een relatie of gezin, omdat dit ervoor zorgt dat zorgtaken beter verdeeld kunnen worden en gelijkheid op de werkvloer eerder de realiteit wordt. Ook was Klaver tegen het boerkaverbod, hij vindt het een onding als het iemand opgelegd wordt, maar als vrouwen er zelf voor kiezen om dit te dragen, dan is dat aan hen. 

Met dit korte overzicht hopen wij jullie geënthousiasmeerd te hebben ook naar STEM, HONEY te luisteren!

Klik hier voor de link op spotify: https://open.spotify.com/show/2gUGGppYeyBPfaxTsAlaAg?si=IbfoPbm4QqqBx730JoOuow

Categories: Review