Goed Bedoeld: LGBT Asylum Support

Published by De Heraut on

LGBT Asylum Support helpt LHGTI-ers

Door: Aniek Suurmond

In veel landen is het nog steeds niet mogelijk om vrij te kunnen leven. Bijvoorbeeld door taboes en haat omtrent de LHBTI+ (lesbisch, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseks) -gemeenschap. Deze week is de roze week; het is een week gewijd aan bewustwording en viering van de LHBTI+ -gemeenschap. Daarom is het dus het perfecte moment om aandacht te schenken aan LGBT Asylum Support. 

Dit is een Nederlandse NGO die asielzoekers (die tot de LHBTI+ -gemeenschap behoren) ondersteunt in het proces voorafgaand aan de inburgering, maar ook daarna. Ze geven advies, begeleiding en sociale ondersteuning. Ze vinden dat de kwetsbare mensen die vluchten vanwege hun geaardheid moeten worden ondersteund. 

Door hun culturele en religieuze achtergrond, soms in combinatie met traumatische ervaringen in het land van herkomst, zoeken zij een ruimte om openlijk te praten over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Als zij in Nederland zijn aangekomen worden ze door COA (Centraal Orgaan voor Asielzoekers) geselecteerd en gehuisvest op basis van nationaliteit. Hierbij komen zij vaak opnieuw in aanraking met de discriminatie en intimidatie die zij willen ontvluchten. De organisatie LGBT Asylum Support wil dat de beperking van een tweede keer in de kast zitten niet meer mogelijk gemaakt wordt. 

LGBT Asylum Support verdedigt de rechten van deze asielzoekers door ze uit isolement te halen en te begeleiden in de asielprocedure. Dit kan ze redden van uitzetting, maar vaak gaat het tegen hun instinct tot overleven in aangezien het openlijk benadrukken van hun identiteit deze mensen juist in gevaar kan brengen. Ze hebben vaak behoefte aan goede begeleiding en sociale opvang. 

Het beleid van de NGO uit zich in mediacampagnes voor individuen die uitgezet dreigen te worden naar landen waarin zij niet veilig zijn. Deze mediacampagnes zorgen ervoor dat bepaalde cases meer onder de aandacht komen en hun situaties belicht worden. Verder spreken ze ook de politiek aan bijvoorbeeld door middel van een brandbrief. In maart van dit jaar hebben ze een brandbrief geschreven aan premier Rutte om de menselijke maat aan te brengen in het asielbeleid. Het is een oproep om het beleid en AZC’s veiliger te maken voor mensen uit de gemeenschap. Hierover hebben ze ook meerdere onderzoeksrapporten geschreven die laten zien waarom dit een probleem is. 

In 2018 schreven zij het rapport ‘Krassen op je ziel’ dat gebaseerd is op twee jaar onderzoek van LHBTI-asielzoekers die door IND als ongeloofwaardig bestempeld worden. Met de term NietGayGenoeg brengen zij het probleem onder de aandacht, onder andere ook met de hulp van petities, Kamervragen, tv-uitzendingen en media. Hierdoor is er een beweging ontstaan die heeft geleid tot het aandringen om de werkinstructie geschreven in 2015 te veranderen. 

Voor meer informatie over wat zij doen, bezoek dan de website: https://lgbtasylumsupport.nl/ 

Je kunt de organisatie steunen met een gift. Ook kun je je aanmelden als vrijwilliger.

Categories: Opinie